ค่าธรรมเนียมlazada

ค่าธรรมเนียมlazada ปรับเพิ่ม 1% กระทบอะไรบ้าง??

ค่าธรรมเนียมlazada ปรับเพิ่ม 1% กระทบอะไรบ้าง??