รอบการจ่ายเงิน Lazada

รอบการจ่ายเงิน Lazada จ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อไร??

รอบการจ่ายเงินLazada จ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อไร?? เรื่องง่ายๆที่ผู้ขายทุกคนคำนวณเองได้